Acte necesare agentilor economici ce detin contract direct sau indirect cu administratia pietelor sector 6, pentru obtinerea acordului de functionare

Acte necesare

 • Cerere Tip – modele anexate mai jos
 • Certificat de înregistrare
 • CIF
 • Certificat constatator cu punctul de lucru de la Registrul Comerţului
 • Contractul de deţinere a spaţiului
 • Declaraţia de clasificare (unde este cazul)
 • Contract de salubrizare – ultima factură şi chitanţa
 • Licenţa de fabricaţie (unde este cazul)
 • Actele societăţii / P.F./ A.F. ( statut/ hotărâre judecătorească/ certificat de înregistrare menţiuni/ rezoluţie)
 • C.I / B.I – a administratorului sau împuternicitului (delegaţie sau împuternicire după caz)

Avize speciale pentru următoarele activităţi:

 • cabinet medical sau veterinar – avizul Ministerului Sănătăţii, aviz liberă practică
 • farmacie – avizul Ministerului Sănătăţii
 • sală jocuri de noroc – licenţă pentru jocuri electronice
 • case de schimb valutar – aviz B.N.R.
 • case de amanet/ bijuterii – aviz B.N.R. pentru comerţul/ lucrul cu metale preţioase

Taxă de autorizare

 • 69 RON sau 3.000 RON pentru alimentaţie publică (fast food, restaurante şi baruri)

Back to Top ↑