ACTE NECESARE PENTRU AVIZE, PROCESE VERBALE PENTRU LUCRĂRI EDILITARE

Avize pentru lucrări edilitare – extinderi, branşamente, racorduri (apă, gaze, canal, electrica, termoficare)

 • solicitare scrisă
 • cod unic de înregistrare (C.U.I.) dacă cererea este depusă de firma executantă (copie)
 • certificat de urbanism (copie)
 • hărţi cadastrale vizate ca anexă la Certificatul de Urbanism, scara 1:500 si 1:2000 (copie – câte 2 exemplare)
 • acord de branşare, racordare, extindere emis de operatorii de utilităţi (copie)
 • proiectul de lucrări cu traseul lucrării vizat de operatorul de utlităţi
 • graficul de execuţie al lucrării semnat şi ştampilat de firma executantă (2 exemplare)
 • dosar cu şină
 • taxa de avizare (50 lei pentru fiecare racord) – se plăteşte la depunerea documentaţiei

Procese verbale de predare de amplasament pentru lucrări edilitare

 • solicitare scrisă
 • autorizaţia de construire (copie)
 • aviz pentru lucrări edilitare în vederea autorizării (copie) – în cazul în care a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • certificatul de urbanism cu planşele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii avizului (copie) – în cazul în care avizul de la punctul 3 a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • acord de modificare traseu emis de operatorul de utilităţi – în cazul în care s-a schimbat soluţia tehnică avizată anterior
 • cod unic de înregistrare (copie)
 • contract cu agentul economic pentru refacerea pavajelor (copie)
 • plan cu traseul lucrărilor
 • grafic de execuţie vizat (copie)
 • taxa de întocmire (11 lei) – se plăteşte la depunerea documentaţiei

Proces verbal de recepţie preliminară a lucrărilor edilitare

 • solicitare scrisă
 • procesul verbal de predare de amplasament (copie) – în cazul în care a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • autorizaţia de construire (copie) – în cazul în care procesul verbal de predare de amplasament a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • aviz pentru lucrări edilitare în vederea autorizării (copie) – în cazul în care a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • certificatul de urbanism cu plansele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii avizului (copie) – în cazul în care avizul de la punctul 4 a fost emis de un alt compartiment, altul decât Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • proces verbal de recepţie a lucrărilor de refacere a pavajelor (copie)
 • acord de modificare traseu emis de operatorul de utilităţi (în cazul în care s-a schimbat soluţia tehnică avizată anterior)
 • taxa de întocmire (11 lei) – se plăteşte la depunerea documentaţiei

Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor edilitare

 • solicitare scrisă
 • proces verbal de recepţie la expirarea garanţiei a lucrărilor de refacere a pavajelor (copie)
 • proces verbal de recepţie preliminară (copie) – în cazul în care a fost emis de un alt compartiment, altul decat Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • proces verbal de predare de amplasament (copie) – in cazul in care a fost emis de un alt compartiment, altul decat Biroul Edilitar şi Intervenţii în Domeniul Public
 • taxa de întocmire (11 lei) – se plăteşte la depunerea documentaţiei

Back to Top ↑