Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6, Bucureşti

Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6, Bucureşti

Descrierea proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă, respectiv securitatea cetăţenilor din Sectorul 6 şi crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a oraşului.  Investiţia vizează implementarea unui sistem de supraveghere pe raza Sectorului 6, în zonele unde sunt amplasate grădiniţe, şcoli şi licee, cu scopul creşterii nivelului de securitate al copiilor şi tinerilor ce frecventează aceste zone. Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare şi de suport în coordonarea acţiunilor forţelor de poliţie locală.

Sistemul de supraveghere video urbană propus asigură monitorizarea următoarelor zone:

 • acces în gradiniţe, şcoli, licee; în curţile şi terenurile de joacă aferente acestor clădiri;
 • căi de acces (bulevarde, străzi, alei) către instituţiile de învăţământ;
 • parcaje de reşedinţă;
 • locuri de joacă şi spaţii destinate odihnei şi recreerii;
 • staţii şi locuri de aşteptare a mijloacelor de transport în comun, folosite de copii, elevi şi însoţitorii acestora.

Sistemul va fi operat de către Poliţia Locală a Sectorului 6. Prin operarea sistemului, se va urmări detectarea şi descurajarea următoarelor tipuri de activităţi:

 • consum de alcool şi stupefiante, trafic de droguri în zona scolilor;
 • accesul pe teritoriul instituţiilor de învăţământ a persoanelor turbulente sau violente;
 • violenţe în rândul copiilor; constrângeri asupra persoanelor; vandalism, furt, tâlhărie;
 • folosirea armelor albe sau de foc; ameninţări teroriste.

Zona de acţiune: 

Cartierul Drumul Taberei – perimetrul delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov

Cartierul Militari – perimetrul delimitat de Şos.Virtuţii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu Maniu

Valoarea totală a proiectului este de 3.646.926,80 lei din care finanţare nerambursabilă 2.815.905,34 lei.

Perioada de implementare:
12 luni de la data semnării contractului

Finanţator:
Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinrea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Interveţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană1.1, a Programului Operational Regional.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti:

 • HCL 49 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 50 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
  Anexa la HCL 50 din 19.03.2009
 • HCL 60  din 19.04.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr.50/ 19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizarea urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 101 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 105 din 14.07.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
  Anexa la HCL 105 din 14.07.2011

Back to Top ↑