Compartiment Sisteme Informatice

Atribuţii specifice:

  • colaborează cu toate compartimentele aparatului de specialitate, cât şi cu serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local pentru stabilirea strategiei de informatizare a activităţii desfăşurate de fiecare compartiment, prin analiza permanentă asupra sistemului informaţional şi propunerea de soluţii de informatizare adecvate
  • coordonează implementarea sistemului informatic
  • administrează reţeaua existentă
  • gestionează conectarea utilizatorilor la Internet (LAN/ Wireless)
  • asigură asistenţă tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării raţionale a echipamentului informatic integrat, cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informatice implementate
  • stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic
  • se documentează continuu privind noutăţile apărute în domeniul Tehnologiei Informaţiei, precum şi modificările legislative care reglementează activitatea serviciului
  • colaborează cu serviciile de specialitate din P.M.B., cu alte primării de sector, precum şi cu instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare.

Back to Top ↑