Stiri logo-primarie6-ro

Published on iulie 9th, 2014 | by Primaria Sectorului 6

0

Continuă seria cursurilor gratuite de calificare profesională

Patru persoane aparţinând grupurilor sociale vulnerabile, cu domiciliul în regiunea Bucureşti-Ilfov, şi-au găsit un loc de muncă în urma absolvirii cursurilor de calificare profesională oferite gratuit în cadrul proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră” POSDRU/122/6.2/G/124026, derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Dintre acestea, două sunt persoane cu dizabilităţi, celelalte două aparţinând etniei rome.

Cursurile din cadrul Proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră” au debutat la începutul acestui an, oferind diplome de calificare în specializările de mercantizor, lucrător în comerţ, legător manual, peisagist-floricultor, confecţioner asamblor articole textile. Cursurile sunt gratuite, absolvenţii primind diplomă de calificare recunoscută de către Ministerul  Muncii,Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Până în prezent, alte 52 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă şi tineri care au împlinit 18 ani şi părăsesc sistemul de protecţie al statului) au absolvit cursurile de calificare în specializările lucrător în comerţ (două promoţii), legător manual şi mercantizor (câte o promoţie). Dintre acestea, un număr de 10 deţin deja un loc de muncă dar doresc să îşi lărgeasccă orizontul profesional, celelalte aflându-se în etapa de elaborare a CV-ului şi contactare a potenţialilor angajatori.

Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” se derulează în Bucureşti în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015 şi este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, având ca obiectiv general stimularea integrării pe piaţa muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile.

Interesul stârnit în rândul beneficiarilor, dar şi reorientarea strategiei DGASPC Sector 6 spre activităţi de abilitare a persoanelor defavorizate şi stimulare a integrării lor sociale, au condus la elaborarea unui număr de alte şapte proiecte ce au ca obiective creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii, creşterea participării la viaţa economică şi socială, promovarea unui mediu de viaţă sănătos, sensibilizarea şi conştientizarea societăţii civile, liderilor de opinie şi reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale asupra situaţiei cu care se confruntă grupurile vulnerabile.

Proiectele oferă consiliere pe piaţa muncii şi cursuri gratuite de calificare profesională pentru persoane şi grupuri vulnerabile precum femei, romi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane în detenţie, persoane dependente de droguri, familii cu mulţi copii, familii monoparentale. Beneficiarii primesc un suport financiar pe durata frecventării cursurilor.

 Cu finaţare europeană şi o valoare totală de 60.263.863 lei,  proiectele au ca obiectiv general combaterea discriminării, schimbarea mentalităţilor şi depăşirea barierelor de comunicare dintre diferitele categorii sociale, în scopul creşterii coeziunii sociale la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Persoanele interesate de aceste servicii sunt rugate să contacteze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 la sediul din str. Floare Roşie, nr. 7A.

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑