Stiri cursuri-de-calificare

Published on aprilie 30th, 2014 | by Primaria Sectorului 6

0

Cursuri de calificare profesională în beneficiul grupurilor vulnerabile

În cadrul proiectului“Şanse egale în comunitatea noastră” POSDRU/122/6.2/G/124026, un număr de  39 de persoane, aparţinând grupurilor vulnerabile – persoane cu handicap şi persoane de etnie romă,  au absolvit cursurile de calificare profesională derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. Cursurile de calificare profesională au specializat beneficiarii pentru meseriile de  mercantizor,  lucrător în comerţ şi legător manual. Absolvenţii au primit diplomă de calificare recunoscută de către Ministerul  Muncii,Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări şi sunt pregătiţi să fie incluşi pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului, până în prezent, 60 de persoane participă la cursurile de calificare profesională, 21 fiind persoane cu handicap, 35 de beneficiari aparţin etniei rome, ceilalţi fiind tineri care au părăsit sistemul de protecţie.

Angajatorii interesaţi să lucreze cu proaspeţii absolvenţi, sunt invitaţi să contacteze DGASPC Sector 6 la [email protected] sau la telefon 0730.649.539.

Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră”  oferă cursuri gratuite de calificare în meseriile de  mercantizor, confecţioner asamblor articole textile, lucrător în comerţ, legător manual sau peisagist floricultor, pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele de etnie romă sau tinerilor care au împlinit 18 ani şi părăsesc sistemul de protecţie al statului, cu domiciliul stabil în regiunea Bucureşti – Ilfov, toţi participanţii primind un suport financiar în valoare de 500 lei lunar pe durata frecventării lor.

Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile şi se derulează în Bucureşti, sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite sunt rugate să contacteze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, persoană de contact: Porfir Oana Maria, Asistent PR, tel.0730.649.539, email: [email protected]


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑