Stiri comunicat-primaria-sectorului-6

Published on ianuarie 27th, 2015 | by Primaria Sectorului 6

0

Cursuri de formare şi perfecţionare a profesioniştilor implicaţi în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile

În cadrul proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026, un număr de 70 de persoane au absolvit cursuri de formare profesională în domeniile: pedagog social, mediator social, evaluator vocaţional al persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele sunt membrii ai societăţii civile, factori de decizie din domeniul integrării socio-profesionale a grupurilor vulnerabile, personal al agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare, personal al administraţiei publice locale.

Cursurile au vizat instruirea şi perfecţionarea persoanelor implicate în procesul de ocupare a grupurilor vulnerabile, fiind parte integrantă a proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026, derulat de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile.

Proiectul se derulează în Bucureşti, Sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.

Pentru detalii suplimentare:

Porfir Oana Maria, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Asistent PR, tel.0730.649.539, email: [email protected]


About the Author



Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑