Stiri primarie6

Published on decembrie 12th, 2013 | by Primaria Sectorului 6

0

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6 anunţă lansarea proiectului O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂŢII PRIN CALIFICARE PE PIAŢA MUNCII

Joi, 12 decembrie 2013, în incinta Sălii de Consiliul a Primăriei Sectorului 6 a avut loc evenimentul de lansare a Proiectului O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂŢII PRIN CALIFICARE PE PIAŢA MUNCII, derulat de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 6 şi ale Domeniului Major de Intervenţie 6.2., având ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creşterii gradului de integrare pe piaţa muncii.

Cu ocazia evenimentului au fost prezentate obiectivele şi activităţile  esenţiale ale proiectului, rezultatele anticipate pe termen scurt dar şi efectele de durată asupra comunităţii sectorului 6. În cadrul discuţiilor care au urmat, s-au dezbătut teme precum impactul programului din perspectiva grupului ţintă, oportunitatea includerii persoanelor de sex feminin în rândul beneficiarilor precum şi posibilităţile de sustenabilitate a proiectului.

Grupul ţintă este reprezentat de 230 de persoane cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti-Ilfov, care vor participa la acţiuni de informare, consiliere, calificare şi 240 de angajaţi, din care 28 de angajaţi ai administraţiei publice locale, beneficiari ai activităţii de formare în domeniul consilierii vocaţionale.

Prin măsurile întreprinse proiectul urmăreşte :

-Prevenirea şi combaterea discriminării şi a stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilităţi în rândul a 240 angajaţi ai administraţiei publice locale

-Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere şi formare profesională pentru 230 de persoane cu dizabiliăţi

-Formarea continuă a 210 persoane cu dizabilităţi în vederea obţinerii unei calificări

-Dezvoltarea competenţelor pentru 28 de persoane, resurse umane din administraţia publică privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora.

Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în regiunea Bucureşti-Ilfov.

În vederea atragerii persoanelor din grupul ţintă la programele integrate ale proiectului, se va derula o campanie de informare şi combatere a marginalizării grupului ţintă, prin organizarea de sesiuni de informare şi dezbatere, precum şi prin distribuirea de pliante şi postarea de afişe. Sunt vizate aici 240 de persoane angajaţi ai administraţiei publice locale. Activitatea de informare va fi continuată prin consilierea a 230 persoane cu dizabilităţi, demers de investigare a competenţelor, aptitudinilor, traseului de învăţare formal, non-formal, informal, interese, dorinţe. În baza acestei evaluări, fiecare persoană consiliată va avea elaborat un plan de dezvoltare socio-profesional. Vor fi selectate apoi 210 persoane pentru a beneficia de cursuri de formare profesională, din care cel puţin 158  vor fi certificate. Cursurile oferite vor fi stabilite în funcţie de necesitatea de calificare la nivel de grup, sursa de informaţii fiind planurile individuale de dezvoltare. De asemenea, se vor derula cursuri de dezvoltare şi evaluare a competenţelor pentru 28 de angajaţi din cadrul administraţiei publice locale în domeniul consilierii vocaţionale – specializare ce va oferi competenţe de comunicare, ascultare, orientare, susţinere motivaţională în raport cu grupurile vulnerabile. În vederea dezvoltării oportunităţilor de angajare, se va constitui un grup de lucru cu reprezentanţi din comunitatea forţei de muncă, comunitatea de învăţare, comunitatea socio-culturală pentru ca împreună să se identifice cele mai adecvate soluţii şi trasee de inserţie profesională pentru persoanele cu dizabilităţi.


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑