Direcții și servicii

Rapoarte financiare


Începând cu 2007

Bugetul


Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

Rapoarte de activitate


Începând cu 2008

SITUATII FINANCIARE, BILANT CONTABIL SI ANEXE, PLATI RESTANTE


SITUATII FINANCIARE,  BILANT CONTABIL  SI ANEXE, PLATI RESTANTE

Rapoarte de evaluare


Implementare Legea 544/2001

Rapoarte de evaluare


Implementare Legea 52/2003