Documente necesare

Direcţia Gospodărie Locală

Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar-Fitosanitar

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, etaj 1, camera 30, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.529.8430
Fax: 021.529.8446
E-mail: [email protected]
Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi: 9.00-15.00
Vineri: 9.00-13.00

Înscrierea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a clădirilor:

Pentru ca asociaţia dumneavostră să fie inclusă în programul local de reabilitare termică trebuie să depuneţi următoarea documentaţie

 • Anexa 1 – Fişa tehnică a blocului de locuinţe (formular tip)
 • Anexa 4  – Hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu acordul majorităţii proprietarilor (formular tip)
 • Anexa 5  – Solicitare de înscriere în programi (formular tip)
 • Anexa 6 – Lista proprietarilor din imobil (formular tip)

În plus faţă de cele 4 formulare prezentate (Solicitarea, Hotărârea adunării generale, Lista proprietarilor şi Fişa tehnică), mai trebuie depuse la dosarul de reabilitare termică şi următoarele documente:

 • copie (nelegalizată) a încheierii judecătoreşti care dovedeşte că asociaţia de proprietari are personalitate juridică;
 • filă cu date de contact ale asociaţiei de proprietari (numele şi numerele de telefon fix pe cât posibil, la cel puţin 2 persoane reprezentanţi ai asociaţiei de proprietari, dacă nu numerele de telefon mobil).

Menţiuni:

 • 1) în cazul în care cartea tehnică a blocului (utilă la completarea fişei tehnice şi pe parcursul lucrărilor de intervenţie aferente reabilitării termice) nu există în posesia asociaţiei de proprietari, vă puteţi adresa SC Orizont SA – fostul ICRAL (Str. Hristo Botev nr. 15, Sector 3, telefon: 021.315.7207) sau SC Romconfort SA (Str. Edgar Quinet ist. nr. 8, Sector 1, telefon: 021.252.5014).
  Dacă nici la fostul ICRAL nu se regăseşte (conform art. 13, alin. 4 din HG 1588/2007), cartea tehnică va fi reconstituită de către „unităţile care au administrat clădirile”, pe cheltuială proprie. De asemenea, pentru reconstituirea cărţii tehnice vă puteţi adresa la Proiect Bucureşti SA (Str. Vasile Alecsandri nr. 4, Sector 1, telefon: 021.318.5334, fax: 021.312.9504, e-mail: [email protected]).
 • 2) în lipsa cărţii tehnice, fişa tehnică a blocului de locuinţe trebuie completată printre altele, cu următoarele date tehnice privind construcţia imobilului:
  Aria  construită  = Aria suprafeţei de bază a blocului de locuinţe = Lungimea x Lăţimea (în cazul în care secţiunea blocului de locuinţe este un dreptunghi);
  Aria desfăşurată = Aria construită x n ; unde n = numărul de niveluri ale blocului de locuinţe (exemplu: la S+P+4; n = 6);
  Aria utilă  = Aria desfăşurată – Aria peretilor exteriori si interiori sau Aria utilă =  Aria utilă a tuturor apartamentelor de pe un nivel al blocului de locuinţe + Aria utilă a tuturor palierelor de pe un nivel al blocului de locuinţe) x n ;  unde n = numărul de niveluri.

Cererile împreună cu documentaţia aferentă se depun atât la Serviciul Biroul Unic, cât şi la Centrele de Relaţii Publice în Teritoriu şi se înaintează spre soluţionare Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar-Fitosanitar.

 


Back to Top ↑