Cartea de identitate

Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente:

 • a) denumirea statului;
 • b) denumirea documentului;
 • c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
 • d) denumirea structurii emitente, respectiv a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului National pentru Evidenţa Persoanelor – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;
 • e) termenul de valabilitate;
 • f) fotografia titularului;
 • g) următoarele date personale ale titularului:
  1. codul numeric personal;
  2. numele – semnifică numele de familie;
  3. prenumele;
  4. cetăţenia;
  5. locul naşterii;
  6. sexul;
  7. domiciliul.

Formatul cărţii de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile:

 • a) lungimea de 105 mm;
 • b) lăţimea de 74 mm;
 • c) grosimea de 0,7 mm;

Structura cărţii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

Fotografia este color, are dimensiunile de 38×30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate .

Elementele de particularizare a cărţii de identitate sunt:

 • a) drapelul României, avţnd dimensiunile de 45 x 7 mm şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate , intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
 • b) stema ţării având dimensiunile de 30 x 41 mm şi pozitionarea în centrul spaţiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
 • c) sigla reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei „evidenţa persoanelor” – ,,evp” – poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta.
 • d) fondul – fonta de siguranţă – cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

 • a) este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate;
 • b) are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm;
 • c) conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii.

Textul cărţii de identitate este tipărit la imprimanta laser color, utilizând codificarea standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească.


Back to Top ↑