Taxe şi modul de achitare

  • Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, iar a cărţii de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate în functie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei.
  • Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului în Romania este de 41 lei şi se achită la unităţile C.E.C..

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe şi impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

În cazul cererilor pentru eliberarea actelor de identitate depuse la I.N.E.P., în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, contravaloarea se achită la I.N.E.P.

ATENŢIE!

  • Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.
  • Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor, întrucât, odată cu noua carte de identitate, li se va elibera şi o altă carte de alegător.
  • Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie. Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenţă a persoanelor şi cu privire la pregătirea populaţiei pentru apărare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului sau stabilirii reşedinţei nu se mai solicită dovada luării în evidenţă de către centrul militar judeţean sau de sector.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi.

În situaţii de urgenţă în care se poate afla solicitantul, după cum urmează: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/ bancare, acesta se poate adresa Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Alte informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor www.evidentapersoanelor.ro


Back to Top ↑