Comunicate de presă Calorifer2

Published on noiembrie 14th, 2012 | by Primaria Sectorului 6

0

Facilităţi la verificarea dosarelor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru cetăţenii Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 vine în sprijinul cetăţenilor din comunitate care au solicitat acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2011 – 31 martie 2012 prin facilitarea obţinerii actelor necesare de la Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 şi Casa Locală de Pensii în vederea verificării dosarului depus.

Conform OUG 70/2011 se efectuează anchete sociale pentru verificarea autenticităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile familiei, iar 60% dintre cei care au depus dosar pentru acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei sunt vizitaţi de asistenţii sociali angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, acest procent fiind reprezentat de peste 9000 de persoane.

Pentru întocmirea dosarului sunt necesare, pe lângă declaraţia pe propria răspundere, şi următoarele acte doveditoare privind componenţa familiei:

  • adeveriţă de la Asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc la adresă;
  • buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate (copie) – pentru toţi membrii familiei;
  • certificat de deces – acolo unde este cazul (copie +original);
  • certificat de naştere pentru copiii până la 14 ani (copie) şi buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate pentru copiii peste 14 ani (copie)  şi talonul de alocaţie de stat;
  • în cazul divorţului cu copii se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere (copie + original); a
  • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 (str. Popa Tatu nr.7) din care să rezulte dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit;
  • adeverinţă de salariat în care se va specifica salariul net (dacă beneficiază de bonuri de masă sau de indemnizaţie de hrană);
  • talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
  • persoanele care au domiciliul legal la altă adresă decât cea pentru care au solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei, prezintă adeverinţă din care să reiasă că nu au beneficiat de acest ajutor la adresa înscrisă în actul de identitate;
  • contract închiriere/subînchiriere, contract comodat, împuternicire notarială.

Având în vedere faptul că pentru a întocmi în mod corespunzător un dosar, sunt neceare multiple deplasări, demersurile pentru obţinerea adeverinţei de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 din str. Popa Tatu nr.7, precum şi talonul de pensie eliberat de la Casa Locală de Pensii din str. Drumul Taberei nr.18, vor fi efectuate de Direcţieia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Mai multe informaţii legate de acordarea ajutoarelor de încălzire găsiţi la www.asistentasociala6.ro.


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑