Întrebări frecvente despre reînnoirea contractelor şi taxa locurilor de parcare din Sectorul 6

  • Până când pot plăti cetăţenii Sectorului 6 taxa pentru un loc de parcare?

Utilizatorii locurilor de parcare din parcǎrile de reşedinţǎ pot achita, integral, tariful de parcare pânǎ la data de 31.03.2013 sau în douǎ rate egale pânǎ la 31.03 şi 30.09, inclusiv. Taxa se achitǎ la unitǎţile Serviciul Public de Finanţe Publice Locale Sector 6.

  • Care este cuantumul taxei?

 Taxa se calculeaza în lei/zi/vehicul, este stabilitǎ prin HCGMB, fiind diferenţiatǎ în funcţie de zonarea fiscalǎ. Astfel, pentru zona A (spre exemplu, zona cartierului ANL  “Constantintin Brâncuşi”), tariful este de 77 lei/an; pentru zona B (cartierul Drumul Taberei) tariful este de 58 de lei/an, iar pentru zona C (spre exemplu, zona cartierului Militari), tariful este de 47 de lei/an.

  • Câte locuri de parcare sunt în total, în Sectorul 6?

La data de 07.01.2013, Serviciul Parcaje de Reşedinţǎ are în evidenţǎ un numǎr de 35.540 locuri de parcare.

  • Mai trebuie făcute noi demersuri pentru reînnoirea contractelor?

Utilizatorii care întrunesc, în continuare, condiţiile de alocare a locului de parcare stabilite prin HCGMB nr. 124/2008, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, îşi reînnoiesc contractul de închiriere prin plata tarifului de parcare.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑