Legislatie

H.G. nr.462/ 2006 – pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2009 calitate şi eficientă” şi înfiinţarea unităţii de management a proiectului

O.U.G. nr.18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

O.G. nr.163/ 2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

H.G. nr.736/ 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/ 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

O.U.G. nr. 69/ 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 


Back to Top ↑