Comunicate de presă

Published on ianuarie 26th, 2016 | by Primaria Sectorului 6

0

Noutăţi prevăzute de noul Cod Fiscal referitor la impozitul pe clădiri şi terenuri

Primăria Sectorului 6, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu anul 2016, impozitul pe clădiri va fi determinat în funcţie de destinaţia clădirii, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice. Astfel, apar cladirile cu destinaţie rezidenţială, mixtă şi nerezidenţială. Pentru acestea, impozitul se stabileşte după cum urmează:

clădirile rezidenţiale – cele folosite pentru locuit – impozitul este stabilit în funcţie de suprafaţă, la valoarea de impunere rezultată aplicându-se o cotă de 0,1% stabilită prin H.C.G.M.B. 218/2015; Nu există obligaţia depunerii unei noi declaraţii.

clădirile nerezidenţiale – cele folosite pentru activităţi economice (orice altă activitate diferită de cea de locuit) – impozitul este stabilit în funcţie de valoarea clădirii la care se aplică o cotă de 0,2% stabilită prin H.C.G.M.B. 218/2015; Valoarea clădirilor este cea rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate dacă acestea au fost dobândite în ultimii 5 ani, valoarea lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani, sau valoarea înscrisă într-un raport întocmit  de un evaluator autorizat ANEVAR în ultimii 5 anteriori anului de referinţă;

clădirile mixte – cele folosite atât pentru locuit cât şi pentru activităţi economice, impozitul fiind stabilit prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

În cazul în care la adresa clădirii unei persoane fizice este înregistrat un domiciliu fiscal (sediu firmă) la care nu se desfăşoară nicio activitate economică impozitul va fi stabilit ca în cazul clădirilor rezidenţiale.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi stabilită, valoarea se stabileşte ca în cazul clădirilor rezidenţiale iar cota de impozitare va fi de 2%, ceea ce înseamnă o creştere de 10 ori a impozitului.

Proprietarii clădirilor mixte şi/sau nerezidenţiale au obligaţia depunerii până la 31.03.2016 a unei declaraţii Model-ITL 2016 însoţită de documente justificative care susţin cele declarate, în caz de nedepunere se va aplica aceeaşi cotă de 2%.

În cazul persoanelor juridice, obligativitatea depunerii declaraţiilor până la 31.03.2016 revine tuturor contribuabililor care deţin în proprietate clădiri indiferent de destinaţia acestora.

Totodată, noile prevederi fiscale elimină stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice în funcţie de numărul proprietăţilor deţinute, nemai aplicându-se majorarea de 65%, 150%, 300% pentru cele aflate în proprietate în afara celei de domiciliu.

Este eliminată şi majorarea impozitului cu câte 5% pentru fiecare 50 m2 care depăşesc suprafaţa de 150 m2 a unei clădiri.

Referitor la impozitul pe teren noul Cod fiscal Legea 227/2015 stabileşte calculul impozitului pentru întreaga suprafaţă fără să mai fie scutită suprafaţa ocupată de construcţii.

O altă prevedere nou introdusă este impunerea obligatorie a unei suprafeţe de teren de 400 m2 la categoria terenuri cu construcţii, din totalul suprafeţei pe care un contribuabil o deţine în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale înregistrate în registrul agricol la oricare din categoriile arabil, vie, livadă etc.

Astfel, dacă o persoană fizică deţine în intravilan un teren de 1000 m2 din care 500 m2 au categoria teren cu construcţii şi 500 m2 au categoria arabil, contribuabilul va achita impozitul aferent unei suprafeţe de 400 m2 din terenul arabil ca teren cu construcţii.

Tags: , , , , , ,


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑

Sari la bara de unelte