Comunicate de presă

Published on noiembrie 27th, 2015 | by Primaria Sectorului 6

0

Peste 1000 de femei au beneficiat de cursuri de calificare şi formare profesională

  • 1000 de femei au participat la programe de calificare şi formare profesională;
  • 653 ore de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri dezvoltate în cadrul cursurilor acordate;
  • EVANETWORK – Prima reţea interprofesională pentru sprijinirea integrării femeilor pe piaţa muncii şi a parteneriatului;
  • 5 premii pentru iniţierea de activităţi independente acordate;
  • 15 femei membre EVANetwork instruite şi certificate ca mentor-formator;
  • 23 persoane participante la o vizită de studiu în Suffolk, UK.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, SC Green Team Actual SRL anunţă rezultatele proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 şi s-a adresat femeilor din judeţele Bucureşti, Ilfov, Bacau, Galaţi.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unui model unitar, integrat, funcţional şi sustenabil pentru a facilita accesul femeilor pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri la nivelul comunităţilor din cele 3 regiuni (Sud-Est, Nord – Est şi Bucureşti – Ilfov), asigurând promovarea egalităţii de gen şi combaterea discriminării.

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la instruire şi consultanţă de specialitate pentru 1000 de femei care pot deveni competitive pe piaţa locurilor de munca, având şanse sporite de a accesa un loc de muncă mai bine remunerat sau de a avansa în carieră.

Totodată, a fost înfiinţată EVANETWORK-prima reţea interprofesională a femeilor antreprenor, a cărei misiune este sprijinine integrarea femeilor pe piaţa muncii şi a parteneriatului în vederea iniţierii de afaceri. Membrele EVANetwork sunt femei active în domenii diferite, caracterizate de dorinţa de a se dezvolta personal şi profesional, prin accesarea resurselor oferite în cadrul reţelei. Interacţunea cu membrele grupului poate conduce la realizarea de proiecte în comun, contribuind la dezvoltarea comunităţilor în care activează şi promovând solidaritatea ca model de cooperare feminin.

Pentru DGASPC Sector 6, finalizarea activităţilor din proiectul EVA înseamnă un nou început. Ca parteneri în cadrul acestui program ne-am asumat o responsabilitate care depăşeşte termenul limită al proiectului şi care le vizează pe toate femeile din comunitate. Sustenabilitatea pe care suntem determinaţi să o promovăm presupune atât continuarea activităţilor de îndrumare şi inserţie pe piaţa muncii a beneficiarelor noastre, cât şi atragerea în acest tip de programe a altor femei care se confruntă cu probleme de marginalizare socială. Într-o societate complexă, afectată de schimbări majore şi rapide, instituţia noastră are rolul de a  deveni un punct de reper şi stabilitate iar programul EVA ne-a permis să punem în practică acest deziderat.​” Gabriela Schmutzer, Director General Adjunct DGASPC Sector 6

Mai mult, în cadrul proiectului s-a realizat o broşură ce cuprinde informaţii culese în urma unei vizite de studiu în Anglia, privind modele de afaceri de succes locale, impactul în comunitate, gradul de replicabilitate în România.

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul ţintă: premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri; calificarea unui număr de 1000 femei în diferite ocupaţii (frizer, manichiurist, pedichiurist, babysitter, lucrător social, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator) sau certificarea prin absolvirea de cursuri de formare profesională de scurtă durată (manager de proiect şi competente antreprenoriale); creşterea calităţii vieţii unui număr de 1000 de persoane care au fost informate cu privire la oportunităţile de calificare şi la şansele pentru participarea activă pe piaţa muncii a femeilor; consultanţă pentru elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri dezvoltate în cadrul cursurilor.

Pe termen mediu proiectul va deveni un reper de succes în regiune şi o bună practică ce va putea fi replicată şi în alte zone, iar pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor din cele 4 judeţe vizate.

Proiectului EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”,  Domeniul major de intervenţie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Notă pentru redactori:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia publică înfiinţată  la data de 01.03.2005, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6. DGASPC Sector 6  realizează, la nivelul sectorului, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.Instituţia are rolul de a asigura, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

Asociaţia Four Change este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2012 de o serie de experţi ai societăţii civile româneşti care şi-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar şi în cadrul comunităţilor în  care acţionează. Prin activităţile sale, asociaţia contribuie la creşterea nivelului de profesionalizare a organizaţiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizaţiei este să sprijine organizaţiile societăţii civile pentru a deveni actori relevanţi în dezvoltarea societăţii româneşti.

Centrul de Consultanţă şi Studii Europene ( înfiinţat în 2005) are ca obiect principal de activitate – organizarea de cursuri de calificare, perfecţionare şi specializare, fiind autorizate la nivel naţional de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii prin Consiliul Naţional de Formare Profesională. Până în prezent, este autorizat pentru un numar de  peste 70 de cursuri de formare profesională şi înregistrează un numar de 13781 absolvenţi.

Fundaţia de Sprijin Comunitar este o organizaţie nonguvernamentală, cu statut de utilitate publică, apolitică şi nonprofit, fără caracter religios, înfiinţată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie îmbunatăţirea vieţi semenilor aflaţi în situaţii de marginalizare şi risc social. FSC se bucură de recunoaştere naţională şi internatională având parteneri instituţionali din Marea Britanie, Norvegia, Franţa, Germania şi peste 25 de premii câştigate în cadrul principalelor Gale şi evenimente ce promovează responsabilitatea socială şi excelenţa în domeniul ONG.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă activează în zona Bucureşti-Ilfov de 16 ani. Şi-a început activitatea sub îndrumarea Fundaţia Crucea Alb-Galbenă din Belgia şi oferă servicii de îngrijire medicală şi paliativă la domiciliu, fără costuri pentru anumite categorii de pacienţi. Misiunea Fundatţei este de a oferi calitate şi de a fi alături de semeni.

SC GREEN TEAM ACTUAL SRL, firmă cu capital românesc înfiinţată în anul în anul 2010, este furnizor de formare profesională şi de măsuri active de ocupare (consiliere şi orientare profesională, mediere în muncă) acreditat în conformitate cu legislaţia în vigoare. O companie tânără care se concentrează pe: dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

 

Tags: , , ,


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑

Sari la bara de unelte