Primaria calorifer1

Published on octombrie 30th, 2012 | by Primaria Sectorului 6

0

Precizări cu privire la acordarea ajutoarelor de încălzire pentru cetăţenii Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013, că este necesar să depună pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere şi următoarele acte doveditoare privind componenţa familiei:

  • adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari cu numărul de persoane care locuiesc la adresă;
  • buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate (copie) – pentru toţi membrii familiei;
  • certificat de deces – acolo unde este cazul (copie +original);
  • certificat de naştere pentru copiii până la 14 ani (copie) şi buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate pentru copiii peste 14 ani (copie)  şi talonul de alocaţie de stat;
  • în cazul divorţului cu copii se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere (copie + original);
  • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 (str. Popa Tatu nr.7) din care să rezulte dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit;
  • adeverinţă de salariat în care se va specifica salariul net (dacă beneficiază de bonuri de masă sau de indemnizaţie de hrană);
  • talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
  • persoanele care au domiciliul legal la altă adresă decât cea pentru care au solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei, prezintă adeverinţă din care să reiasă că nu au beneficiat de acest ajutor la adresa înscrisă în actul de identitate;
  • contract închiriere/subînchiriere, contract comodat, împuternicire notarială.

În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în vederea identificării codului de abonat şi locului de consum, solicitanţii vor prezenta factura emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii.

Conform OUG 70/2011 se vor efectua anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile familiei, iar aceste precizări vin în sprijinul cetăţenilor sectorului 6, beneficiari ai ajutorului de încălzire, în sensul înlesnirii procedurilor de verificare a dosarului depus.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul din  strada Floare Roşie nr.7A.

Mai multe informaţii legate de acordarea ajutoarelor de încălzire găsiţi la www.asistentasociala6.ro.


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑