Stiri img-post-prim6

Published on octombrie 9th, 2013 | by Primaria Sectorului 6

0

Precizări referitoare la acordarea ajutorului de încălzire în Sectorul 6

Menţionăm că, la data emiterii comunicatului, modificările la normele metodologice, precum şi formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului de încălzire nu au fost avizate şi aprobate, astfel încât procedura de acordare a acestui tip de ajutor este momentan suspendată.

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii care intenţionează să solicite acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 că este necesar să depună, pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere, următoarele acte doveditoare:
1. Acte privind componenţa familiei:
–         actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (BI, CI, CIP);
–         certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
–         certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
–         adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client.
–         hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, acolo unde este cazul;
–         actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, acolo unde este cazul.
–         alte documente solicitate, după caz.
2Actele privind veniturile, după caz:
–         adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană etc;
–         talon de şomaj;
–         talon de alocaţie de stat;
–         talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
–         talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
–         adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
–         certificat de încadrare în grad de handicap;
–         adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2012-2013 pentru toţi membrii adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3.000 lei).
–         alte documente doveditoare, după caz.
3. Acte privind regimul locuinţei, după caz:
–         contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
–         contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
–         actul de succesiune deţinut de titular;
–         contractul de închiriere deţinut de titular;
–         contractul de comodat deţinut de titular;
–         împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
–         alte documente solicitate, după caz.
4. Acte privitoare la furnizorul de gaze sau de energie electrică: factura emisă de GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, respectiv de ENEL
Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi  certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.
Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi primite numai însoţite de documentele solicitate mai sus. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul din Str. Floare Roşie nr.7A.
Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina web a instituţiei: www.asistentasociala6.ro


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑