Carieră


  • Potrivit prevederilor art.64-65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor art.125 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Sectorului 6 organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţiile publice care îndeplinesc condiţiile legale în acest sens.


REZULTATE CONCURS 04.01.2018 - INTERVIU
REZULTATE CONCURS 08.01.2018 – PROBA SCRISA
REZULTATE CONCURS 11.01.2018 – PROBA SCRISA
PROCES VERBAL FINAL REZULTATE CONCURS 12.01.2018