Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei

Descrierea proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă, respectiv securitatea cetăţenilor din Sectorul 6 şi crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a oraşului. Investiţia vizează montarea a 13 camere de supraveghere video, cele 13 locaţii ce intră sub incidenţa acestui proiect acoperă aproximativ toată suprafaţa parcului, beneficiarii direcţi fiind cei peste 60.000 de locuitori ai cartierului Drumul Taberei. Realizarea de sisteme de supraveghere video, la standarde de calitate europeană conduce la îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi mai mult duce la atractivitatea zonei prin atragerea de familii tinere şi de noi investitori pentru zonele cu destinaţie comercială/ industrial.

Sistemul va fi operat de către Primaria Sectorului 6. Prin operarea sistemului, se va urmări detectarea, identificarea şi descurajarea următoarelor tipuri de activităţi: furt, tâlhărie, vandalism, folosirea armelor albe sau de foc, trafic de droguri, constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor; ameninţări teroriste, consum de alcool şi stupefiante, persoanele turbulente/ violente, cât şi orice recurgere la violenţă în zonele monitorizate.

Sistemul va asigura un efect de descurajare prin prezenţa camerelor de supraveghere în zonele specificate. Efectul va fi crescut prin intervenţia promptă a echipajelor Poliţiei Comunitare în momentul detectării unui eveniment, intervenţia fiind coordonată pe baza informaţiilor culese cu ajutorul camerelor video. În plus, sistemul permite stocarea şi analizarea datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat în timp real. În acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu timpul înregistrării poate duce la identificare făptaşului/ făptaşilor.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene şi naţionale) precum şi asumarea răspunderii în procesul de achiziţii publice;
 • diminuarea gradului de infracţionalitate din zona;
 • creşterea gradului de confort, civilizaţie şi siguranţă pentru locuitorii care vor beneficia de beneficiile aduse de parc;
 • reducerea poluării vizuale – prin folosirea fibrei optice, pozate subteran;
 • crearea de noi locuri de muncă.

Amplasament:
Perimetrul ce urmează a fi supravegheat video, în suprafaţă de 114.825 mp, se află în zona vestică a cartierului Drumul Taberei, din Sectorul 6, Bucureşti fiind delimitat de strada Drumul Taberei pe laturile nordică şi sudică, de strada Braşov pe latura estică şi de strada Târgu Neamţ pe latura vestică, dublată de proprietăţi private în sud-vest şi sud-est.

Valoarea totală a proiectului este de 1.806.467,69 lei din care finanţare nerambursabilă 1.222.834,29 lei.

Perioada de implementare:
01.09.2011-01.09.2012

Finanţator:
Proiectul este finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinrea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Interveţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană – Sub-domeniul: Centre urbane.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti:

 • HCL 15 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică” şi „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti
  Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei
  Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Lista proiectelor privind Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei
 • HCL 132 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010
  – Anexa 1 la HCL 132 din 17.06.2010
  – Anexa 2 la HCL 132 din 17.06.2010
 • HCL 76 din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/ 25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică şi Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti
  – Anexe la HCL 76 din 31.05.2011
 • HCL 95 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică” şi “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti

Back to Top ↑