Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti

Descrierea proiectului:
Investiţia vizează construirea unui parc în zona cartierului A.N.L. Brâncuşi.
Prin construcţia obiectivului „Parc A.N.L. Brancusi” se urmăreşte realizarea unei amenajări urbanistice şi peisagistice care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor zonei. Cartierul Constantin Brâncuşi are o suprafaţă totală de 115.000 mp cu un număr de 21 blocuri de locuinţe, însumând 1120 de apartamente, media de vârstă a locatarilor fiind sub 40 de ani, incluzând un număr mare de tineri şi copii. Se remarcă necesitatea creării unui punct de întâlnire şi petrecere a timpului liber în zonă prin crearea de locuri de joacă, spaţii de agrement, terenuri de sport, precum şi un cadru plantat propice pentru promenadă şi relaxare. Cel mai apropiat parc este Parcul Drumul Taberei, aflat la o distanţă de aproximativ 2.5 km.

Prin construcţia obiectivului „Parc A.N.L. Brâncuşi” se urmăreşte realizarea unei amenajări urbanistice şi peisagistice care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate a
locuitorilor zonei dar şi o serie de avantaje evidente, după cum urmează:

 • primul parc din Sectorul 6 iluminat în proporţie de 100% prin utilizarea de energii regenerabile;
 • scăderea costurilor de instalare a iluminatului public şi al monitorizării prin eliminarea lucrărilor de cablare a zonei parcului;
 • independenţa sistemului faţă de sistemul naţional;
 • costuri de exploatare zero pentru iluminarea parcului Brâncuşi;
 • creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor din zonă prin impactul psihologic al implementării de tehnologii de ultimă oră în arealul lor;
 • analiza performanţelor sistemelor ecologice în perspectiva unor investiţii ulterioare;
 • complianţa atât cu cerinţele Uniunii Europene cât şi cele ale autorităţilor române legate de utilizarea sporită a resurselor regenerabile la nivel naţional şi local.

Amplasament:
Parcul A.N.L. Brâncuşi va fi construit pe un teren având suprafaţa de 10.000 mp, situat la limita cartierului construit de A.N.L. în zona Drumul Taberei din Sectorul 6 al municipiului Bucureşti. Zona este mărginită de străzile Valea Ialomiţei, Valea Oltului şi Valea Doftanei.

Valoarea totală a proiectului este de 2.483,93 mii lei din care finanţare nerambursabilă 2.000 mii lei, reprezentand 80% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare:
16.05.2011-16.05.2012

Finanţator:
Administraţia Fondului pentru Mediu  prin Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi, în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti:

 • HCL 168 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”
  – Anexa 1 la HCL 168 din  18.08.2009
  – Anexa 2 la HCL 168 din  18.08.2009
  Anexa 3 la HCL 168 din  18.08.2009
  – Anexa 4 la HCL 168 din  18.08.2009
 • HCL 205 din 8.10.2009 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. S. 6 nr. 168/18.08.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Amenajare parc ANLBrâncuşi Sector 6, Bucureşti”
 • HCL 206 din 8.10.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

Back to Top ↑