Eficientizarea consumului de energie termică la Blocul de locuinţe sociale, aflat în subordinea Primăriei Sector 6 Bucureşti, prin montarea de panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră şi încălzire

Descrierea proiectului:
Investiţia vizează montarea de panouri solare pentru apă caldă menajeră la blocurile de locuinţe sociale din Dealul Ţugulea nr. 27.

Proiectul vizează pe de o parte, reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare, protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiei şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/ termică, modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconveţionale iar pe de altă parte, reducerea cheltuielilor bugetului Primăriei Sectorului 6 afectate de consumul de combustibil şi îmbunătăţirea echilibrului bugetar, întrucât, în prezent, sistemul actual implică o slabă independenţă financiară.

Amplasament:
– Bloc de locuinţe sociale din Str. Dealul Ţugulea, nr.27, Bl. 7A Sc. 1 si Sc. 2, Sector 6, Bucureşti
– Bloc de locuinţe sociale din  Str. Dealul Ţugulea nr. 27, Bl. 7B, sc. 2 si Sc. 3, Sector 6, Bucureşti

Valoarea totală a proiectului este de 1.420.550 lei din care finanţare nerambursabilă 1.136.440 lei, reprezentând 80% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare:
27.09.2010 – 27.12.2011

Finantator:
Administraţia Fondului pentru Mediu  prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi HCL 195 din 08.09.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Utilizare Energii Neconvenţionale – blocul de locuinţe sociale din Dealul Ţugulea”.


Back to Top ↑