Eficientizarea consumului de energie termică la Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie

Descrierea proiectului:
Investiţia vizează montarea de panouri solare pentru apa caldă menajeră la Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie.
Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică la Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie” vizează pe de o parte, reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare, protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiei şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/ termică, modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconveţionale; iar pe de altă parte, reducerea cheltuielilor bugetului Primăriei Sectorului 6 afectate de consumul de combustibil şi îmbunătăţirea echilibrului bugetar, întrucât, în prezent, sistemul actual implică o slabă independenţă financiară.

Amplasament:
Complexul de servicii sociale SF. Nectarie situat pe B-dul Uverturii nr. 81, Sector 6, Bucureşti.

Valoarea totală a proiectului este de 562.170 lei din care finanţare nerambursabilă 449.736 lei, reprezentand 80% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare:
27.09.2010 – 27.12.2011

Finanţator:
Administraţia Fondului pentru Mediu  prin Programul de înlocuire sau de completare a sitemelor care utilizează energie solară, energie geotremală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi HCL 196 din 08.09.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Utilizare Energii Neconvenţionale – Complex de servicii sociale Sf. Nectarie”.


Back to Top ↑