Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Drumul Taberei – zona 1

Descrierea proiectului:
Începând cu anul 2006, Primăria Sector 6 şi-a propus ca obiectiv major creşterea indicilor de calitate al vieţii, reabilitarea totală atât din punct de vedere urbanistic cât şi din punct de vedere peisagistic al zonelor din interiorul cartierelor Drumul Taberei şi Militari.

Primăria Sectorului 6 a depus spre finanţare în anul 2009 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană “Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din sector 6, Bucureşti”.

Experienţele europene anterioare au arătat că abordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate, a fost o metodă de succes pentru rezolvarea acestora şi obţinerea unei dezvoltări urbane durabile. Această abordare a constat în sprijinirea simultană a activităţilor de renovare fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului. Avantajul acestei abordări integrate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente. Din acest motiv, în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane („zone de acţiune urbană”), clar delimitate spaţial în cadrul sectorului. Implementarea planului integrat va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a sectorului, cât şi a zonei înconjurătoare. Acest plan integrat va fi implementat prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate.

Implementarea proiectului iniţiat de Primăria Sector 6 are drept scop transformarea spaţiilor verzi (aflate în momentul de faţă în stare de degradare şi deficitare din punct de vedere funcţional) în spaţii care să poată deservi locatarilor zonelor în cauză, la un nivel normal, prin remedierea funcţiunilor mai sus menţionate (adăugare de noi dotări, înlocuirea şi reorganizarea celor existente) şi prin adăugarea de noi funcţiuni:

 • înfiinţarea de spaţii de recreere dotate cu mobilier urban;
 • protejarea spaţiilor verzi fie cu gard metalic, fie cu gard viu;
 • refacerea aliniamentelor plantate;
 • realizarea de scuaruri plantate în cadrul parcărilor propuse;
 • modernizarea suprafeţelor libere apărute prin dezafectarea garajelor sau a altor construcţii cu caracter provizoriu, fie prin realizarea de parcări destinate locuitorilor, fie prin realizarea de spaţii verzi.

În ceea ce priveşte spaţiile verzi, singura funcţiune care se află la un nivel destul de apropiat de cel normal este cea ecologică, funcţiune care se bazează pe starea tehnică a materialului dendrologic şi pe gradul acestuia de acoperire. Aceasta se va realiza prin intermediul următoarelor acţiuni stabilite prin prezentul proiect:

 • stoparea fenomenului de degradare al spaţiilor verzi;
 • creşterea calităţii peisajului;
 • creşterea gradului de confort al populaţiei;
 • înlăturarea aspectului neîngrijit şi neunitar al aleilor ce deservesc spaţiile urbane;
 • îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.

Înfrumuseţarea peisajului prin soluţii moderne, atât din punct de vedere al amenajării spaţiilor verzi cât şi din punct de vedere al înfrumuseţării infrastructurii şi suprastructurii stradale duc la creşterea gradului de confort al populaţiei şi la stoparea fenomenului de degradare al mediului înconjurător.

Zona de acţiune:
Cartierul Drumul Taberei – zona 1, perimetrul delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov.

Valoarea totală a proiectului este de 34.786.114,17 lei din care finanţare nerambursabilă 27.421.093 lei.

Perioada de implementare:
9 luni de la data semnării contractului

Finanţator:
Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinrea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Interveţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană1.1, a Programului Operational Regional.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti:

 • HCL 45 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov)  – Anexa la HCL 45 din 19.03.2009
 • HCL 50 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti –Anexa la HCL 50 din 19.03.2009
 • HCL 60  din 19.04.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr.50/ 19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizarea urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 101 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 105 din 14.07.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
  Anexa la HCL 105 din 14.07.2011

Anunt de presa – Finantare nerambursabila pentru modernizarea spatiilor verzi din cartierul Drumul Taberei Sector 6Back to Top ↑

Sari la bara de unelte