Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Drumul Taberei – zona 1

Descrierea proiectului:
Începând cu anul 2006, Primăria Sector 6 şi-a propus ca obiectiv major creşterea indicilor de calitate al vieţii, reabilitarea totală atât din punct de vedere urbanistic cât şi din punct de vedere peisagistic al zonelor din interiorul cartierelor Drumul Taberei şi Militari.

Primăria Sectorului 6 a depus spre finanţare în anul 2009 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană “Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din sector 6, Bucureşti”.

Experienţele europene anterioare au arătat că abordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate, a fost o metodă de succes pentru rezolvarea acestora şi obţinerea unei dezvoltări urbane durabile. Această abordare a constat în sprijinirea simultană a activităţilor de renovare fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului. Avantajul acestei abordări integrate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente. Din acest motiv, în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane („zone de acţiune urbană”), clar delimitate spaţial în cadrul sectorului. Implementarea planului integrat va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a sectorului, cât şi a zonei înconjurătoare. Acest plan integrat va fi implementat prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate.

Implementarea proiectului iniţiat de Primăria Sector 6 are drept scop îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane de bază ale cartierului Drumul Taberei, ceea ce va determina şi creşterea investiţiilor în zonă.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea zonei Drumul Taberei – Bucureşti, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului general al POR măsura 1.1 – Centre Urbane, de dezvoltare economică şi socială a regiunii Bucureşti Ilfov, în special a zonei vizate de proiect. Prin implementarea proiectului se va asigura condiţiile tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă precum şi menţinerea patrimoniului public stradal în stare permanentă de curăţenie şi aspect estetic, cu influenţe benefice în zonă, atât din punct de vedere ambiental, cât şi din punct de vedere socio-economic.

Se intenţionează sistematizarea zonei aferente străzilor cuprinse în zona cartierului Drumul Taberei prin:

 • realizarea infrastructurii stradale;
 • realizarea suprastructurii stradale;
 • trotuare;
 • parcări;
 • lucrări edilitare.

Se vor amenaja aceste străzi conform standardelor naţionale şi europene, se vor delimita strict trotuarele sau partea carosabilă de spaţii verzi prin:

 • reabilitarea şi/ sau modernizarea carosabilului;
 • reabilitarea şi/ sau modernizarea trotuarelor şi aleilor pietonale;
 • delimitarea corectă a spaţiilor verzi din trama stradală, inclusiv prin plantarea de gard viu şi a unor garduri de protecţie în scopul menajării şi prevenirii deteriorării acestuia.

Zona de acţiune:
Cartierul Militari – zona 1, perimetrul delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov.

Valoarea totală a proiectului este de 30.070.310,00 lei din care finanţare nerambursabilă 22.132.354,30 lei.

Perioada de implementare:
9 luni de la data semnării contractului

Capacităţi:

 • Amenajare străzi: 20.658 mp
 • Amenajare trotuare: 11.869.00 mp
 • Amenajare parcări: 25.021 mp
 • Lucrări edilitare: 508 buc

Finanţator:
Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinrea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Interveţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană1.1, a Programului Operational Regional.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să accesaţi următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti:

 • HCL 46 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov)
  – Anexa la HCL 46 din 19.03.2009
 • HCL 50 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti –Anexa la HCL 50 din 19.03.2009
  HCL 60  din 19.04.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr.50/ 19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizarea urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 101 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
 • HCL 105 din 14.07.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
  Anexa la HCL 105 din 14.07.2011

Anunt de presa – Finantarea nerambursabila pentru modernizare strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei Sector 6


Back to Top ↑

Sari la bara de unelte