Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 10-02-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în complexul de servicii apartamente de tip familial, centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţii maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanţi pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru funcţionarii şi angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi delegarea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6


Back to Top ↑