Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 13-09-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
Anexa la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
Anexa la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Securitate şi îngrijire – Complex de locuinţe protejate pentru persoanele cu handicap”
Anexa la PHCL 3


Back to Top ↑