Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 14-07-2011

PHCL 1 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”
Anexa 1 la PHCL 2
Anexa 2 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze Parcul Crângaşi
Anexa la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 413 m.p., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 48”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Murguţa nr. 55”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate particulară persoane fizice
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Negel Gheorghe nr. 69”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi mansardare, pe un teren în suprafaţă de 207,68 m.p., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Floare Galbenă nr. 1”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 1210,21 mp., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 116-120”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2550 m.p., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 9

 


Back to Top ↑