Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 15-12-2011

 

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pe şoseaua de legatură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură”
Anexa la PHCL 2 – se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 43/24.03.2011 privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2011, datorate de persoanele fizice şi juridice

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse
Anexa 1 la PHCL 6 Procedura de acordare a scutirilor la plata majorărilor de întârziere
Anexa 2 la PHCL 6 Criterii ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor de întârziere

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor ce efectuează lucrări de reabilitare termică
Anexa la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011şi 2012 a proiectului “Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia Ortodoxă “Sfântul Andrei”
Anexa la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de către Consiliul Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a unei societăţi comerciale pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu produse de bază

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a  proiectului „Expresie şi mişcare – proiect de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor prin artă teatrală şi dans” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la PHCL 10
Anexa partea 2 la PHCL 10 Buget proiect „Expresie și mișcare”

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la PHCL 11
Anexa partea 2 la PHCL 11 – Buget proiect „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant”

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa partea 1 la PHCL 12
Anexa partea 2 la PHCL 12 – Buget proiect „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora în anul 2012
Anexa la PHCL 13

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a  proiectului „Şanse la integrare – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinţe educative speciale în învăţământul de masă” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa la PHCL 14

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani”  ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa la PHCL 15

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Tu alegi!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la PHCL 16
Anexa partea 2 la PHCL 16 – Buget proiect „Tu alegi!”

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a  proiectului „Tabere de dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa la PHCL 17 partea 1
Anexa la PHCL 17 partea 2Buget proiect „Tabere de dezvoltare personală”

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa I la PHCL 18 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa I la PHCL 18 Formular 11_01
Anexa II la PHCL 18 Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa II la PHCL 18Formular 11_02
Anexa III la PHCL 18 Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa III la PHCL 18 Formular 11_04

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexele 1-7 la PHCL 19

Suplimentare ordinea de zi conform Procesului Verbal al ședinței din 15.12.2011:

SPHCL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

SPHCL 2 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Marius Popescu

SPHCL 3 – Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Tudor Popescu Mirela în funcţia de consilier local

 


Back to Top ↑