Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 19-04-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la PHCL 1
Anexa 2 la PHCL 1
Anexa 3 la PHCL 1
Anexa 4 la PHCL 1
Anexa 5 la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
Anexa 1 la PHCL 1
Anexa 2 la PHCL 1
Anexa 3 la PHCL 1
Anexa 4 la PHCL 1
Anexa 5 la PHCL 1
Anexa 6 la PHCL 1
Anexa 7 la PHCL 1
Anexa 8 la PHCL 1
Anexa 9 la PHCL 1
Anexa 10 la PHCL 1

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2011
– Anexa 1 la PHCL3
– Anexa 2 la PHCL3 – buget 2011

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6
Anexa la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind transmiterea, în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 172 „Sfântul Andrei” din Aleea Parva nr. 3, Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii „sală de sport” situat în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 172 „Sfântul Andrei” din Aleea Parva nr. 3, Sector 6, Bucureşti

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
Anexa 1 la PHCL 8
Anexa 2 la PHCL 8

PHCL 9 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Coasta Măgurii nr. 44”, Sector 6 pentru parcelare şi construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2254 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Timişoara nr. 16D”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 203,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 32 – 34”, Sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 7000 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4896,51 m.p., proprietate privată persoană juridică

 


Back to Top ↑