Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 24-03-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2010 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2011.

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării
prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1 la PHCL 3
Anexa 2 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Anexa la PHCL 14

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009.

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 6 al municipiului Bucureşti a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti.

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne/externe în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi contractate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche.

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind înregistrarea Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR.

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi” şi acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare.
Anexa 1 la PHCL 13
Anexa 2 la PHCL 13
Anexa 3 la PHCL 13
Anexa 4 la PHCL 13

PHCL 14 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 întocmite pentru anul 2011.
Anexa la PHCL 14

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011.
Anexa 1 la PHCL 15
Anexa 2 la PHCL 15

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Pieţelor Sector 6 a unui teren de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Anexa 1 la PHCL 16
Anexa 2 la PHCL 16


Back to Top ↑