Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 27-01-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordare a acestora

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „La teatrale cu matale”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului„Lumea celor 64 de pătrate” – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Şanse la integrare”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Şcoala Părinţilor” – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor  cu vârste între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

PHCL 12 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului „CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2011, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului„Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, pentru derularea proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, pentru derularea proiectului„Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare „EquiLibre”

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de partener 1 al Fundaţiei Estuar, pentru implementarea proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală – ID 64373” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, pentru perioada 2011-2012

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială„Cantina Socială HARUL”, ce va fi desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”

 


Back to Top ↑