Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 27-03-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381 – 391, Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 2 –  se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “PRACTICA – o Şansă pentru Carieră şi Orientare Profesională!”, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6
Anexa la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Investim în elevul de azi-angajatul model de mâine!”, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Sector 6
Anexa la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „ACCES – Activităţi de Consolidare a Competenţelor Elevilor pentru Succes pe piaţa muncii”, Grup Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 56 de imobile de locuinţe
Anexele nr. 1 – 56 la PHCL 7 – se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6
Anexa A la PHCL 7 - Lista imobilelor

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului  anului precedent  pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexa I la PHCL 9
Anexa II la PHCL 9
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa I la PHCL 9
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa II la PHCL 9
Anexa 1 si 1b la Venituri proprii la PHCL 9

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pe anul 2012
Anexa 1 la PHCL 10 – Lista privind ordinea de prioritate – Sociale: 1 cameră, 2 camere, 3 camere, 4 şi 5 camere
Anexa 2 la PHCL 10 – Lista privind ordinea de prioritate – Fond de stat: 1 cameră2 camere şi 3 camere

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2012
Anexa la PHCL 11– Lista privind ordinea de prioritate – Social retrocedate

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, în vederea finalizării şi asigurării sustenabilităţii proiectului nr. RO 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi semnarea acestuia
Anexa la PHCL 12
Ordinul M.M.F.P.S. nr. 2846/23.12.2011

PHCL 13 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi “Sfântul Andrei” şi crearea de case de tip familial (CTF Casa Ioana şi Casa Maria-Componenta A) precum şi crearea unui Complex Social Multifuncţional(Componenta B)
Anexa la PHCL 13

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 1 la PHCL 14– Organigrama Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 2 la PHCL 14– Statul de funcţii al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 3 la PHCL 14 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 1 la PHCL 15– Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 2 la PHCL 15 – Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa 1 la PHCL 16 – Organigrama
Anexa 2 la PHCL 16– Statul de Funcţii
Anexa 3 la PHCL 16– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.P.D.U. Sector 6

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 1 la PHCL 17 – Organigrama Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 2 la PHCL 17 – Statul de funcţii al Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 3 la PHCL 17– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6 pentru construire imobil multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 378 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea Furcii nr. 138-140”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 320,78 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Z. Croitoru nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 449 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Ierbei nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Golfului  nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă  pe un teren în suprafaţă de 195,1 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Orşova nr. 84D”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 40”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective si birouri pe un teren în suprafaţă de 2532,69 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Foşnetului, nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 16A”, Sector 6 pentru construire locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti 50”, Sector 6 pentru construire locuinţa  pe un teren în suprafaţă de 137 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Sos. Virtutii 6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică

 


Back to Top ↑