Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 27-10-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexele 1, 1a şi 1b la PHCL 1 – Lista obiective la Anexele I, II, III şi IV
Anexa I la PHCL 1 – Buget local, formular 11/01
Anexa II la PHCL 1 – Buget local, formular 11/02
Anexa III la PHCL 1 – Buget local, formular 11/04
Anexa IV la PHCL 1 – Buget local, formular 11/03

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011
Anexa la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea artere de circulaţie
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din str. Ghirlandei, nr.7, Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din str. Obcina Mare, nr. 2, Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile.

PHCL 9 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 “Punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate”la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 141/29.09.2011

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul  ANL „Constantin Brâncuşi”
Anexa 1 la PHCL 10 – act adiţional la contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă
Anexa 2 la PHCL 10 – Fişa de calcul

PHCL 11 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 49/2011 pentru  aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”
Anexa 1 la PHCL 11 – Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare
Anexa 2 la PHCL 11 – Model contract de vânzare-cumpărare – programul “Prima Casă”
Anexa 3 la PHCL 11 – Model contract de vânzare-cumpărare – credit ipotecar
Anexa 4 la PHCL 11 – Model contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DUDULUI”
Anexa la PHCL 13

 


Back to Top ↑