Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 28-06-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al        Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
Anexa la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a obiectivului de investiţii: “Reabilitare, consolidare şi mansardare sediu vechi Starea Civilă Sector 6 – Bucureşti”
­- Anexa 1 la PHCL 7
Anexa 2a la PHCL 7
Anexa 2b la PHCL 7
Anexa 2c la PHCL 7
Anexa 3 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Drum Podu Dîmboviţei nr. 26 – 28 ”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4034,42 m.p., proprietate privată persoane fizice

 


Back to Top ↑