Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 29-09-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Văduva Silviu

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/20.06.2008 privind alegerea Comisiei de Validare

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Enache Adrian Nicolae în funcţia de consilier local

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşt
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza Sectorului 6 şi a regulamentelor de aplicare aferente
Anexa 1 la PHCL 7 – Acord de funcționare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Anexa 2 la PHCL 7 – Acord de funcționare și ocupare a domeniului public
Anexa 3 la PHCL 7 – Acord de funcționare comercial sezonier

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile pentru anul 2011

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2011, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru participarea copiilor Didim Florentin-Dan, Sali Gherghina şi Guşă Ştefan, aflaţi în sistemul de protecţie specială, respectiv asistenţă maternală, în cadrul studiului comparativ “Bucharest Early Intervention Project” derulat de către Fundaţia Tulane în colaborare cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 


Back to Top ↑