Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 29-11-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 355/2006 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti  pentru perioada 2011- 2018
Anexa la PHCL 3

PHCL 4 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare termică a imobilului A8, strada Chilia Veche nr. 6, Sector 6”
Anexa la PHCL 4 –  partea 1 (piese scrise) şi partea 2 (piese desenate)

PHCL 5 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pe şoseaua de legatură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură”
Anexa la PHCL 5 – partea 1 (piese scrise) şi partea 2 (piese desenate – se pot consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6)

PHCL 6 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “ Construcţie şosea de legătură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură”
Anexa la PHCL 6 – partea 1 (piese scrise) şi partea 2 (piese desenate – se pot consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6)

PHCL 7 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu Dîmboviţei nr. 26 – 28 ”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4034,42 m.p., proprietate privată persoane fizice

 


Back to Top ↑