Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 31-05-2011

PHCL 1– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
­– Anexa 1 la PHCL1
Anexa 2 la PHCL1
Anexa 3 la PHCL1
Anexa 4 la PHCL1
Anexa 5 la PHCL1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea unităţi de învăţământ preuniversitar

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea comisionului pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare şi a modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele  din Cartierul „Constantin Brâncuşi” Sector 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi a conţinutului contractului de asociere în participaţiune ce va fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului “E-VOLUTION” de către Administraţia Pieţelor Sector 6
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind privind stabilirea şi aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu a personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/24.03.2011 de aprobare a listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului: Reabilitare termică a imobilului D9 din Str. Valea Bujorului nr. 1 Sector 6
Anexa 1 la PHCL10 – proiect tehnic partea desenata (1)
Anexa 2 la PHCL10– proiect tehnic partea desenata (2)
Anexa 3 la PHCL10– proiect tehnic partea desenata (3)
Anexa 4 la PHCL10– proiect tehnic partea desenata (4)
– Anexa 5 la PHCL10 –  proiect tehnic partea desenata (5)
Anexa 6 la PHCL10 –  proiect tehnic partea desenata (6)
Anexa 7 la PHCL10–  proiect tehnic partea scrisa
Anexa 8 la PHCL10 – Dali partea desenata(1)
Anexa 9 la PHCL10 – Dali partea desenata (2)
Anexa 10 la PHCL10 – Dali partea scrisa (1)
Anexa 11 la PHCL10– Dali partea scrisa (2a)
Anexa 12 la PHCL10– Dali partea scrisa (2b)
Anexa 13 la PHCL10– Dali partea scrisa (3)
Anexa 14 la PHCL10 – Audit energetic partea desenata
Anexa 15 la PHCL10 – Audit energetic partea scrisa (1)
Anexa 16 la PHCL10 – Audit energetic partea scrisa (2)
Anexa 17 la PHCL10 – Audit energetic partea scrisa (3)
Anexa 18 la PHCL10 – Audit energetic partea scrisa (4)

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică “ şi Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei Sector 6 Bucureşti

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 6 nr. 153/22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioadă de graţie de 4 ani în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, a obiectivului de investiţii: “Construcţie spital municipal, Sector 6 Bucureşti”

PHCL 14  – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucureşti”

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei străzi urbane din Sector 6 – Bucureşti”
Anexa 1 la PHCL 15
Anexa 2 la PHCL 15
Anexa 3 la PHCL 15

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, Recompartimentare şi Echipare Centrul Social Multifuncţional Pinochio”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” iniţiat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

PHCL 17– Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la PHCL 17
Anexa 2 la PHCL 17
Anexa 3 la PHCL 17
– Anexa 4 la PHCL 17
Anexa 5 la PHCL 17
Anexa 6 la PHCL 17

PHCL 18 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei privind modernizarea şi consolidarea sediului Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la PHCL 18
Anexa 2 la PHCL 18

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚‚sală de sport’’ situat în incinta Colegiului Naţional Elena Cuza din Str. Peştera Scărişoara nr. 1 Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 19

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚‚sală de sport’’ situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6 Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 20

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚‚sală de sport’’ situat în incinta Colegiului Tehnic Petru Maior din B-dul Timişoara nr. 6 Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 21

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidarea carierei prin formarea profesională continuă” şi a acordării primei tranşe de prefinanţare în cuantum de 30% din valoarea totală eligibilă a primului an de implementare

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Giuleşti nr. 3 ”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 291,9 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Drum Podu Dîmboviţei nr. 26 – 28 ”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4034,42 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Constantin Ghe. Apostol nr. 3 – 5”, Sector 6 pentru construire birouri, servicii, comerţ si locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 775,16 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum la Roşu nr. 24”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Macarovici V. George nr. 4”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 231 m.p., proprietate privată persoane juridice

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 156A”, Sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

 


Back to Top ↑