Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 09-01-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărîre privind  aprobarea utilizării unei sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

 


Back to Top ↑