Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 24-05-2012


PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011
Anexele 1-7 la PHCL 17

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexele 1, 1a și 1b la Anexa I la PHCL 2
Anexele 1, 1a și 1b la Anexa II la PHCL 2
Anexele 1, 1a și 1b la Anexa III la PHCL 2
Anexele 1, 1a și 1b la Anexa IV la PHCL 2
Anexa I la PHCL 2
Anexa II la PHCL 2
Anexa III la PHCL 2
Anexa IV la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană
Anexa la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi semnarea acestuia
Anexa la PHCL 4
Adresă și raspuns DEPABD

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia
Anexa la PHCL 5
Documentație adresă MMFPS

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru alocarea unei sume de bani cu titlu de prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 29 de imobile de locuinţe
Anexele 1-29 la PHCL 7 – se pot consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6
Anexa A la PHCL 7 - Lista imobilelor

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 171”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 154 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Atmosferei  nr. 4”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada General Popovăţ Petre nr. 47bis”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 330 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 30”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 467,62 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Stefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250,97 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Virtuţii  6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 


Back to Top ↑