Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 26-04-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a proiectului „Spitalul Social Sfântul Nectarie” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa 1 la PHCL 1
Anexa 2 la PHCL 1
H.C.G.M.B. nr. 68/06.04.2012

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”
Anexa la PHCL 2 - Partea desenată și Partea scrisă

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012
Anexele nr. 1-6 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind schimbul de locuinţe aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 solicitat de titularii contractelor de închiriere din cartierul Constantin Brâncuşi

 

 

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑