Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 28-02-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Desfiinţarea anexelor, construire vestiare, amenajare teren de sport” în incinta Liceului Mircea Eliade din Bulevardul Splaiul Independenţei nr. 315 – 317, Sector 6, Bucureşti
Anexa la PHCL 3 – indicatori tehnico-economici şi studiu de fezabilitate

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2011-2012

 


Back to Top ↑