Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 31-01-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Angliţoiu George Claudiu
Adresă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Ştefan Florin în funcţia de consilier local
Adresă

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008  privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
Anexa la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent  pentru plata subvenţiilor sprijin locuinţe proprietate personală

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexa I – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa I – Formular 11_01
Anexa II – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa II – Formular 11_02
Anexa III – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa III – Formular 11_04
Anexa IV – Anexele 1, 1a şi 1b credit extern
Anexa IV – Anexele 1, 1a şi 1b credit intern
Anexa IV – Formular 11_03

PHCL 8 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Articolului 1 din H.C.L.S. 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială la nivelul Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de evaluare ce cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru acordarea subvenţiei

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexele 1-5 la PHCL 9 şi Organigrama

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2012, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2012
Anexa la PHCL 11

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la PHCL 12

PHCL 13 – Proiect de hotărâre. privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2012, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la PHCL 13

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local, în  anul 2012, a proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Anexa la PHCL 14

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Anexa la PHCL 15

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
Anexa la PHCL 16

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”
Anexa la PHCL 17

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Serviciul social pentru persoane în vârstă din Sectorul 6” a Asociaţiei Umanitare „Equilibre”
Anexa la PHCL 18

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă  socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” a  Fundaţiei „Copii în Dificultate”
Anexa la PHCL 19

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” a Fundaţiei “Sfânta Irina”
Anexa la PHCL 20

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” a Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Anexa la PHCL 21

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a centrului ,,Casa Sfântului Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
Anexa la PHCL 22

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Centrul Comunitar Generaţii” a Fundaţiei Principesa Margareta a României
Anexa la PHCL 23

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Cantina Socială Harul”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
Anexa la PHCL 24

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Apeductului nr. 13B”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 192 m.p., proprietate privată persoană fizică

Suplimentare ordinea de zi conform Procesului Verbal al ședinței din 31.01.2012:

SPHCL 1 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a unor terenuri de la Ministerul Apărării Naţionale

 


Back to Top ↑