Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 31-07-2012

 

 

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Spiridon Demirel

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Stănescu Dan Gheorghe în funcţia de consilier local

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Iacobescu Valeria în funcţia de consilier local

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

PHCL 9 – Proiect  de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6 şi a atribuţiilor acestuia

Anexa I si II

Anexa III

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexe

PHCL 12 – Hotărâre privind preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari incluse în Programul de reabilitare termică, conform H.C.L. Sector 6 nr. 53 din 26.03.2009 şi H.C.L. Sector 6 nr. 76 din 7.04.2009

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană
Anexa 

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru suplimentarea sumei de bani acordată cu titlu de prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa I

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa II

Anexele 1 si 1a  la Anexa III

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa III

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa IV

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în  anul 2012 a proiectului „Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul” 

Anexa

PHCL 17  – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  H.C.L. S.6 nr.11/31.01.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa nr.1

Anexa nr.2

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Parafinei 6”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 308 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 179”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 355,25 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 20A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 186 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 74-76”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 836,10 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetăţuia nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6 pentru construire birouri şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 26600,83 m.p. proprietate privată persoană juridică şi 3200 m.p. teren închiriat


Back to Top ↑