Comunicate de presă SocialXchange-Rares-Manescu

Published on octombrie 5th, 2015 | by Primaria Sectorului 6

0

Proiectul SocialXchange iniţiat de Primarul Rareş Mănescu, apreciat la Conferinţa Europeană a Calităţii

În prima zi a Conferinţei Europene a Calităţii ”Întărirea capacităţii administraţiei publice în prezent şi provocările viitoare. Administraţia publică – parte a unei soluţii“, delegaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a prezentat, în cadrul sesiunilor de lucru, proiectul SocialXChange, mai mult decât un magazin social” – magazinul social destinat categoriilor sociale defavorizate din comunitate. Proiectul, demarat la iniţiativa  Primarului Sectorului 6, Rareş Mănescu, a fost recunoscut ca un exemplu de bună practică la nivel european.

Evenimentul a fost găzduit de Luxemburg, stat ce asigură, pentru un mandat de şase luni, preşedinţia Uniunii Europene.

Delegaţiile prezente şi moderatorii au fost impresionaţi de ideile inovatoare ale proiectului SocialXChange şi s-au arătat foarte interesaţi de modul în care se desfăşoară practic activităţile incluse în program, deoarece au considerat că este un proiect ce poate fi replicat cu succes în orice stat membru al Uniunii Europene.

Prezentarea realizată în faţa delegaţiilor selecţionate pentru etapa finală a Conferinţei Europene a Calităţii a adus în discuţie elementele inovatoare ale proiectului şi semnificaţia sa pentru Sectorul 6, în condiţiile în care eradicarea  sărăciei şi  protecţia mediului sunt teme majore în agenda tuturor statelor europene, iar SocialXChange se  axează pe stimularea implicării comunitare şi  pe realocarea resurselor.

« Suntem onoraţi că proiectul SocialXchange implementat de Primăria Sectorului 6 primeşte recunoaşterea europeană. Principiul solidarităţii în comunitate, care este temelia magazinului SocialXchange, face parte din valorile Uniunii Europene. Însă spiritul de întrajutorare a avut mult de suferit în România, după 50 de ani de comunism – o perioadă de suspiciune reciprocă şi indiferenţă faţă de aproape. Mă bucură modul în care locuitorii Sectorului 6 şi bucureşteni,i în general, au primit această iniţiativă, înţelegând că însăşi comunitatea devine mai puternică dacă fiecare contribuie cu ce poate, pentru ca toţi să avem ceva de câştigat. Iniţiativa inovatoare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi implicarea în acest proiect a cetăţenilor, a companiilor şi a organizaţiilor neguvernamentale produc, în fiecare zi, rezultate remarcabile », a declarat primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu.

Sistemul de recompensare a donatorilor şi implicarea comunitaţii locale în proiect, printr-un parteneriat solid între Primăria Sectorului 6 şi cetăţeni/partenerii privaţi, au fost considerate punctele-cheie ale programului şi au fost recunoscute drept reuşite extraordinare de către toate delegaţiile externe. Având în vedere că în acest moment în Europa se dezvoltă  politici publice care au în centrul atenţiei cetăţeanul, considerat a fi client al serviciilor/politicilor publice, organizatorii au apreciat sistemul inovator de funcţionare al proiectului SocialXChange.

Conceptul magazinului SocialXChange presupune stimularea donaţiilor venite din partea cetăţenilor sau a firmelor şi direcţionarea acestora către persoanele defavorizate, în schimbul prestării unor activităţi în folosul comunităţii Sectorului 6. Donatorii sunt răsplătiţi cu servicii atractive iar mediul înconjurător ajutat ”să respire” printr-o realocare judicioasă a resurselor.

Persoanele prezente la discuţii au subliniat punctele tari ale acestui sistem de schimb din care se exclude aportul banilor şi de pe urma căruia toţi au ceva de câştigat. Viabil nu doar în comunităţi mici sau medii, proiectul SocialXChange conduce la consolidarea relaţiilor sociale şi la o mai mare responsabilizare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor de interes local – au apreciat participanţii.

Delegaţia Sectorului 6 a împărtăşit delegaţilor externe reţeta de succes a proiectului şi a beneficiat, la rândul ei, de explicaţii şi promisiuni de sprijin pentru a dezvolta o serie de proiecte noi, care vor contribui la îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor administraţiei publice locale, precum şi la creşterea gradului de satisfacţie a comunităţii pentru serviciile publice acordate.

De asemenea, la recomandarea Primarului Sectorului 6, Rareş Mănescu,  Direcţia de Asistenţă Socială Sector 6 a iniţiat discuţii privind viitoare parteneriate cu instituţii internaţionale, parteneriate prin care se vor asigura schimbul de experienţă şi de bune practici la nivel european, astfel încât cetăţenii din toate statele membre ale Uniunii Europene şi mai cu seamă cei din Sectorul 6 să beneficieze de o administraţie publica modernă, în folosul comunităţii.

De altfel, Direcţia de Asistenţă Socială Sector 6 a fost singura instituţie prezentă cu două proiecte la Conferinţa Europeană a Calităţii. Primul proiect, SocialXchange, a fost dezvoltat de către administraţia Sectorului 6 prin forţe proprii, iar al doilea a presupus un parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Cea de-a VIII-a Conferinţă Europeană a Calităţii ”Întărirea capacităţii administraţiei publice în prezent şi provocările viitoare. Administraţia publică – parte a unei soluţii“, a avut loc în perioada 01 – 02 octombrie 2015, sub egida Preşedinţiei luxemburgheze a Uniunii Europene, prin Ministerul Funcţiei Publice şi Reformei Administrative, Reţeaua Europeană a Administraţiei Publice (EUPAN) şi Institutul European de Administraţie Publică (EIPA).

SocialXchange SocialXchange

Tags: , , , , ,


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑