Rapoarte financiare 2010

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2010 Rezumat planificare venituri Rezuma executie venituri in trim.I   Rezumat executie venituri in trim.II Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.II Rezuma executie venituri in trim.III Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.III Rezuma executie venituri in trim.IV Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli Rezumat executie cheltuieli in trim.I   Rezumat executie cheltuieli in trim.II Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.II Rezumat executie cheltuieli in trim.III Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.III Rezumat executie cheltuieli in trim.IV Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.IV
Rezumat planificare venituri in afara bugetului Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.I   Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.II Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.II Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.III Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.III Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.IV Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli in afara bugetului Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.I   Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.II Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.II Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.III Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.III Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.IV Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.IV
  Raport financiar aferent trim.I   Raport financiar aferent trim.II   Raport financiar aferent trim.III   Raport financiar 2010  
      Raport financiar aferent semestru I          

 

Year Planned Budget Q1
Execution
Q1 Rectified Q2
Execution
Q2
Rectified
Q3
Execution
Q3
Rectified
Q4
Execution
Q4
Rectified
2010 Planned revenues budget Budget revenues execution   Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget
Planned expend. budget Budget expend. execution   Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget
Planned revenues out of the local budget Out-of-
budget revenues execution
  Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget
Planned expend. out of the local budget Out-of-
budget expend. execution
  Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget
  Quartely financial report   Quartely financial report   Quartely financial
report
  Annual financial report  
      Semi-
annual financial report
         

HCL 18 din 25.02.2010 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 Anexa 1 la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţtii
– Anexa 1b la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţtii
– Anexa 2 la HCL 18 din 25.02.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 3 la HCL 18 din 25.02.2010 – Expunere de motive
– Anexa 4 la HCL 18 din 25.02.2010 – Proiect de hotarâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
– Anexa 5 la HCL 18 din 25.02.2010 – Raport Direcţia economic si administrativă

HCL 81 din 29.04.2010 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 81 din 29.04.2010 – Lista obiective de investiţii
– Anexa 1a la HCL 81 din 29.04.2010
– Anexa 1b la HCL 81 din 29.04.2010
– Anexa 2 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget local
– Anexa 3 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget venituri în afara bugetului local
– Anexa 4 la HCL 81 din 29.04.2010 – Venituri proprii şi subvenţii
– Anexa 5 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget imp interne şi externe

HCL 117 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie credite interne
– Anexa 2 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri
– Anexa 3 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri proprii şi subvenţii
– Anexa 4 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie fonduri externe nerambursabile – venituri
– Anexa 5 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local
– Anexa 6 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a instituţiilor publice

HCL 137 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1b la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 2 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul creditelor interne şi externe
– Anexa 3 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget venituri în afara
– Anexa 4 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget local detaliat
– Anexa 5 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul fondurilor nerambursabile
– Anexa 6 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii
– Anexa 7 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

HCL 147 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa 1 la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 1a la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 1b la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 2 la HCL 147 din 12.08.2010 – Buget local
– Anexa 3 la HCL 147 din 12.08.2010 – Venituri în afară

HCL 160 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1b la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 2 la HCL 160 din  30.09.2010 – Buget local detaliat
– Anexa 3 la HCL 160 din  30.09.2010 –  Buget venituri în afară
– Anexa 4 la HCL 160 din  30.09.2010 –  Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 5 la HCL 160 din  30.09.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral din venituri

HCL 178 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 1a la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 1b la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 2 la HCL 178 din  28.10.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

HCL 204 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 204 din 9.12.2010 – Buget local
– Anexa 2 la HCL 204 din  9.12.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 3 la HCL 204 din  9.12.2010 –  Venituri proprii si subventii
– Anexa 4 la HCL 204 din  9.12.2010 – Lista obiective

HCL 218 din 30.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa la HCL 218 din 30.12.2010 – Buget