Rapoarte financiare 2011

 

An Iniţial Execuţie T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2011 Planificare venituri Indicatori
venituri
in trim.I
Indicatori
venituri
in trim.II
Rectificarea bugetara a veniturilor
in trim.II
Rezumatul executiei veniturilor in
trim.III
Rezumatul rectificarii bugetare a veniturilor din
trim.III
Executia veniturilor in trim.IV Rectificarea bugetara a veniturilor
in trim.IV
Planificare cheltuieli Indicatori
cheltuieli
in trim.I
Indicatori
venituri
in trim.II
Rectificarea bugetara a cheltuielilor
in trim.II
Rezumatul executiei cheltuielilor in
trim.III
Rezumatul rectificarii bugetare a cheltuielilor din
trim.III
Executia cheltuielilor
in trim.IV
Rectificarea bugetara a cheltuielilor
in trim.IV
  Raport financiar aferent trim.I Raport financiar aferent semestrului I   Raport financiar aferent
trim.III
  Raport financiar al anului 2011  

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2011 Planned
revenues
Revenues indicators
in Q1
Revenues indicators
in Q2
Rectified revenues
budget in Q2
Summary of the  budget revenues execution
in Q3
Summary of
the rectified revenues
budget in Q3
Summary of the  budget revenues execution
in Q4
Summary of
the rectified revenues
budget in Q4
Planned expenditures in Q1 Expenditures indicators
in Q2
Rectified expenditures budget in Q2 Summary of the  budget expenditures execution
in Q3
Summary of
the rectified expenditures budget in Q3
Summary of the  budget expenditures execution
in Q4
Summary of
the rectified expenditures budget in Q4
  Quartely financial report in Q1 Semi-annual financial report
in the 1st semester
  Quartely financial
report in Q3
  2011 Annual Financial Report  

HCL 31 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 31 din 10.02.2011 – Lista obiectivelor de investiii finanțate din bugetul local pentru anul 2011
Formulare bugete locale pe anul 2011 din 10.02.2011

HCL 53 din 19.04.2011 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 66 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 66 din 31.05.2011

HCL 94 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 94 din 28.06.2011

HCL 102 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa la HCL 102 din 14.07.2011HCL 102 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 114 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa I
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa II
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa III
Anexa I la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/01
Anexa II la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/02
Anexa III la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/04
– Anexa 2 la HCL 114 din 30.08.2011 – Anexele I, II, III reprezentând detalierea cheltuielilor, se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6.