Anunțuri logo-primarie6-ro

Published on ianuarie 22nd, 2014 | by Primaria Sectorului 6

0

Șanse egale în comunitatea noastră

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 derulează proiectului “Șanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

În cadrul proiectului vor fi oferite  servicii de consiliere psihologică și cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: mercantizor, confecționer asamblor articole textile, lucrător în comerț, legător manual, peisagist floricultor.

Condițiile de înscriere în cadrul grupului țintă al proiectului sunt:

–      Să aibă un certificat de handicap obținut conform reglementărilor în vigoare/Declarație de apartenență la etnia romă – după caz;

–      Să aibă domiciliul stabil în regiunea București – Ilfov, având prioritate persoanele care au domiciliul în sectorul 6;

–      Să fie interesate de obținerea unei calificări (depune cererea de înscriere și actele necesare);

–      Să nu fi participat la programe de calificare sau sa nu aibă déjà o calificare din cele care fac obiectul cursurilor;

Actele necesare pentru înscrierea persoanelor interesate sunt:

–      Copie după cartea de identitate

–      Copie după certificatul de handicap/Declarație de apartență la etnia romă – după caz

–      Copie după certificatul de nastere

–      Copie după actele de studiu

–      Certificate de căsătorie/divorț (dacă este cazul)

–      Adeverință medicală (în care să se specifice că este “Apt pentru curs”)

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite, sunt rugate să ne contacteze după cum urmează:

Contact pentru persoanele cu dizabilități și tineri peste 18 ani care păresesc sistemul de protecție al statului:

–      Camelia Lorena Barbu, tel.0214103020 int. 315 sau 0724172637

–      Elena Vlădoianu, tel.0214103020 int.321 sau 0724173440

Contact pentru persoanele de etnie romă:

–      Florina Busuioc, tel.0214103020 int.318 sau 0724172164


About the AuthorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑