Biroul cereri

Acest birou se ocupă cu eliberarea duplicatelor după actele de stare civilă, respectiv certificatele de naştere, căsătorie şi deces.

Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa Primăriei (Serviciul de Stare Civilă) care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada de celibat.


Back to Top ↑